Services

Home Services
Services
महा रुद्री पुजा Rudri Puja Medium

महा रुद्री पुजा Rudri Puja Medium

Rs 401000 Rs 411000

More Details
महा रुद्री पुजा Rudri Puja Large

महा रुद्री पुजा Rudri Puja Large

Rs 501000 Rs 511000

More Details
शुभ विवाह Subha biwaha Medium

शुभ विवाह Subha biwaha Medium

Rs 23000 Rs 25000

More Details
शुभ विवाह Subha biwaha Large

शुभ विवाह Subha biwaha Large

Rs 50001 Rs 51000

More Details
जन्मदिन – Birthday पूजा Medium

जन्मदिन – Birthday पूजा Medium

Rs 2300 Rs 2500

More Details
जन्मदिन – Birthday पूजा Large

जन्मदिन – Birthday पूजा Large

Rs 3800 Rs 4100

More Details
नव ग्रह पुजा Nawa Graha puja Medium

नव ग्रह पुजा Nawa Graha puja Medium

Rs 2301 Rs 2500

More Details
नव ग्रह पुजा Nawa Graha puja Large

नव ग्रह पुजा Nawa Graha puja Large

Rs 3801 Rs 4100

More Details
चण्डी पूर्णिमा पूजा Chandi Purnima Medium

चण्डी पूर्णिमा पूजा Chandi Purnima Medium

Rs 2300 Rs 2500

More Details
चण्डी पूर्णिमा पूजा Chandi Purnima Large

चण्डी पूर्णिमा पूजा Chandi Purnima Large

Rs 5000 Rs 5100

More Details
अक्षय तृतिया Akxaya Tirtiya Medium

अक्षय तृतिया Akxaya Tirtiya Medium

Rs 1500 Rs 1500

More Details
अक्षय तृतिया Akxaya Tirtiya Large

अक्षय तृतिया Akxaya Tirtiya Large

Rs 2001 Rs 2100

More Details
गर्भाधान संस्कार Garbhadhan Sanskar Medium

गर्भाधान संस्कार Garbhadhan Sanskar Medium

Rs 3000 Rs 3100

More Details
गर्भाधान संस्कार Garbhadhan Sanskar Large

गर्भाधान संस्कार Garbhadhan Sanskar Large

Rs 5000 Rs 5100

More Details
पुंसवन (गर्भ रहेको ३ महिनामा गर्ने कर्म) Punsaban Sanskar Medium

पुंसवन (गर्भ रहेको ३ महिनामा गर्ने कर्म) Punsaban Sanskar Medium

Rs 3000 Rs 3100

More Details
Share :