Notice

Home Blog Notice

Notice

हाम्रो सर्भिस kaarje.com बाट नेपालभरि जुनसुकै ठाउँमा तीन हजार भन्दा कम मुल्यको सामानहरु अर्डर गर्दा ग्राहक आफैले डेलिभरिचार्ज तिर्नुपर्ने छ । कुनै पनि कार्जे गर्न चाहिने पूजा सामग्रिहरु र आवश्यक पण्डित दुबै अर्डर गर्ने ग्राहकलाइ पूजा सामग्रीको डेलिभरि चार्ज छुट गरिनेछ । विदेशको हकमा सामनहरु अर्डर गर्दा कार्गोले लिने चार्ज ग्राहक आफैले तिर्नुपर्ने छ भने सर्भिस चार्ज देश अनुसार फरकपर्ने छ र सम्बन्धित देशको कानुनले प्रतिबन्ध लगएको (भाङ्ग,कौडा) जस्ता सामानहरुको अर्डर गर्नु परेमा  ग्राहक आफै जवाफदेहि हुनु हुनुपर्ने छ।  

When ordering goods worth less than Rs. 3,000 from kaarje.com anywhere in Nepal, the customer has to pay the shipping charge by themself. Customer who order both pooja items and pandit services required for any work, shipping charge of the goods will be free of cost. When ordering goods abroad, the customer will have to pay the cargo charge by themselves.  Service charge will vary from country to country and the customer will have to be responsible for ordering goods such as cannabis, kauda (gambling item), which is prohibited by the law of the concerned country

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again