Services

Home Services
Services
मोटरसाइकल  पुजा Bike puja small

मोटरसाइकल पुजा Bike puja small

Rs 501 Rs 550

More Details
न्वारन Naming Ceremony small

न्वारन Naming Ceremony small

Rs 1301 Rs 1500

More Details
लघु रुद्री पुजा Rudri Puja Small

लघु रुद्री पुजा Rudri Puja Small

Rs 23000 Rs 25000

More Details
शुभ विवाह Subha biwaha small

शुभ विवाह Subha biwaha small

Rs 10100 Rs 11000

More Details
गर्भाधान संस्कार Garbhadhan Sanskar Small

गर्भाधान संस्कार Garbhadhan Sanskar Small

Rs 2000 Rs 2100

More Details
पुंसवन (गर्भ रहेको ३ महिनामा गर्ने कर्म) Punsaban Sanskar Small

पुंसवन (गर्भ रहेको ३ महिनामा गर्ने कर्म) Punsaban Sanskar Small

Rs 2100 Rs 2500

More Details
जात कर्म (बच्चा जन्मिने बेलाबाट जन्म भए सम्मको विधि) Jat Karma Small

जात कर्म (बच्चा जन्मिने बेलाबाट जन्म भए सम्मको विधि) Jat Karma Small

Rs 2001 Rs 2100

More Details
कर्णबेध(कान छेड्ने संस्कार) Karna Bhed Small

कर्णबेध(कान छेड्ने संस्कार) Karna Bhed Small

Rs 201 Rs 201

More Details
जन्मदिन – Birthday पूजा Small

जन्मदिन – Birthday पूजा Small

Rs 1201 Rs 1300

More Details
नव ग्रह पुजा Nawa Graha puja Small

नव ग्रह पुजा Nawa Graha puja Small

Rs 1500 Rs 1700

More Details
चण्डी पूर्णिमा पूजा Chandi Purnima Small

चण्डी पूर्णिमा पूजा Chandi Purnima Small

Rs 1500 Rs 1700

More Details
अक्षय तृतिया Akxaya Tirtiya Small

अक्षय तृतिया Akxaya Tirtiya Small

Rs 1100 Rs 00

More Details
हरिशयनी एकादशी Harisayani Yekadasi Small

हरिशयनी एकादशी Harisayani Yekadasi Small

Rs 200 Rs 201

More Details
नाग पञ्चमी Nag Panchami Small

नाग पञ्चमी Nag Panchami Small

Rs 201 Rs 211

More Details
जनै पूर्णिमा Janai Purnima Small

जनै पूर्णिमा Janai Purnima Small

Rs 201 Rs 205

More Details
Share :