न्वारन Nwaran Ceremony small

Home Services न्वारन Nwaran Ceremony small
न्वारन Nwaran Ceremony small

न्वारन Nwaran Ceremony small

Price: Rs 1801 Rs 1900

Price With Products: Rs 5001 Rs 5500

हाम्रो सर्भिस kaarje.com मा ग्राहकको अर्डर अनुसारका सम्पुर्ण पूजा सामग्रीहरू,सबै प्रकरका कर्मकाण्ड गराउन दक्ष ब्राह्मण, ज्योतिष परमर्श (अन्लाइन तथा अफ्लाइन) सेवा साथै माथि प्रोडक्ट लिस्टमा कुनै पनि सामग्री छुटेका वा अपुग हुन गएको भए पनि कार्जे प्यकेज (small,medium,large) अनुसार आवस्यक पूजा सामग्री उपलब्ध गराइनेछ । ग्राहकले आफ्नो सुबिधा अनुसार ( with product and non product) दुबै प्रकारका सेवा लिन सक्नुहुनेछ । प्याकेज अनुसार आवस्यक पण्डित उपल्ब्ध गराइन्छ । थप पुजा सामग्री वा पण्डित आवस्यक भएमा छुट्टै अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ । Kaarje.com offers all the worship materials as per the customer's need; skilled Brahmins for performing all kinds of rituals, astrology counseling (online and offline) service, different kinds of karje package (small, medium, large) and required worship/pooja materials as well as any required materials missing in the website. Customers can order both types of services like with product/items or without product/items at their convenience. Required pundits are provided as per the package and additional pundits and pooja items/products can order separately if needed

This KAARJE requires following products
Product Quantity
आटा- रेखिको पिठो Rekhiko pitho 1 pk
कुश kus 1 Mutha
अबिर Abir 1 pk
केशरी Keshari 1 pk
जनै janaii 10 ps
सुपाडी supadi 10 ps
तिल Til 100 gm
जौ jau 100 gm
दुना Duna 15 ps
टपरी Tapari 15 ps
चामल Chamal 3000 gm
धान Dhan 1000 gm
सिन्दुर Sindur 1 pk
कातेको बत्ति Kateko Batti 1 Mutha
पञ्चपल्लव Panchapallav 5 ps
माटाको कलश small Matako Kalash 5 ps
सप्तधान्य- कागुन मुंग मास तिल जौ गौ धान sapta dhanya 1 ps
सर्वोषधि, सप्तम्रितिका ,पन्चरत्न Sarbousadhi,pancharatna,saptamritika 3 ps
कपूर kapur 1 pk
पानपत्ता Panpatta 3 pc
तिलको तेल Tilako tel 500 ML
सौभाग्य Sauvagya Small 1 ps
पँहेलो कपडा pahelo kapada 50 Cm
सेतो कपडा seto kapada 50 Cm
रातो कपडा Rato Kapada 50 Cm
लावा Lawa 100 gm
रक्तचन्दन Rakta Chandan 1 pk
पारिजात Parijat 1 pk
सुगन्धित तेल Sugandhit Tel 1 ps
सख्खर Sakhar 200 gm
घिउ Ghiuu 200 gm
रक्षा बन्धन Rakxya Bandhan/mouli dhago 1 ps
फूल Phull 1 pk
माला Mala 1 ps
दुवो dubo 1 Mutha
अगरबत्ति agarbatti 1 pk
सलाई salaii 1 ps
लडु laddu 200 gm
पक्वान्न Pakwanna 2 ps
पञ्चमेवा Panchamewa 1 pk
तुलसी पत्र Tulasi patra 1 pk
सुनको प्रतिमा sunko pratima 1 ps
गोकुल धुप gugal/gokul dhup 1 pk
दुध Dudh 200 ML
दही Dahi 200 ML
मह Maha 1 ps
चिनि Chini 200 gm
वर,पिपल,डुम्री,पाख्री आँप पत्ता Bar,pipal,dumri,pakhri,aapko patta 1 pk
सिङो नरिवल Singo Nariwal 1 ps
फल Phall 2000 gm
भेटी Bheti 1 pk
ब्राहमण वरणको सेट Bramhan Baran set 1 ps
सर्सौ sarsou/rayo 1 pk
भलायो Bhalaayo 1 ps
कालो धागो Kalo Dhago 1 ps
Gahut गहुत 1 pc
गोबर Gobar 1 pk
Hawan samagri (kamal gata, Makhana, Jatamasi, Bhojpatra, Saldhup, Gokuldhup, Samidha, Eta, Baluwa, Til, Jau, Chamal, Ghiu Suro Ghrita Chaya ETC. हवन सामग्री (कमल गट,माखाना, जटामसी, भोजपत्र, स 1 pc
Share :