blog

Home blog

Ratna

  • 32332471_448890165565983_2336953213980246016_n

धातु रत्नहरु धेरै छन् तर मूख्य रत्न माणिक्‍य, पन्‍ना, मोती, नीलम, पुखराज, मूंगा, गोमेद, लहसुनिया,  इनैलाई मानेको छ। 

Read More

1 - 5 of ( 5 ) records