Ratna

Home Blog Ratna

Ratna

Ratna

  • 32332471_448890165565983_2336953213980246016_n
धातु रत्नहरु धेरै छन् तर मूख्य रत्न माणिक्‍य, पन्‍ना, मोती, नीलम, पुखराज, मूंगा, गोमेद, लहसुनिया,  इनैलाई मानेको छ। 
Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again