Services

Home Services
Services
पुंसवन (गर्भ रहेको ३ महिनामा गर्ने कर्म) Punsaban Sanskar Large

पुंसवन (गर्भ रहेको ३ महिनामा गर्ने कर्म) Punsaban Sanskar Large

Rs 5000 Rs 5100

More Details
जात कर्म (बच्चा जन्मिने बेलाबाट जन्म भए सम्मको विधि) Jat Karma Medium

जात कर्म (बच्चा जन्मिने बेलाबाट जन्म भए सम्मको विधि) Jat Karma Medium

Rs 3000 Rs 3100

More Details
जात कर्म (बच्चा जन्मिने बेलाबाट जन्म भए सम्मको विधि) Jat Karma Large

जात कर्म (बच्चा जन्मिने बेलाबाट जन्म भए सम्मको विधि) Jat Karma Large

Rs 5000 Rs 5100

More Details
कर्णबेध(कान छेड्ने संस्कार) Karna Bhed Medium

कर्णबेध(कान छेड्ने संस्कार) Karna Bhed Medium

Rs 250 Rs 301

More Details
कर्णबेध(कान छेड्ने संस्कार) Karna Bhed Large

कर्णबेध(कान छेड्ने संस्कार) Karna Bhed Large

Rs 250 Rs 301

More Details
हरिशयनी एकादशी Harisayani Yekadasi Medium

हरिशयनी एकादशी Harisayani Yekadasi Medium

Rs 250 Rs 301

More Details
हरिशयनी एकादशी Harisayani Yekadasi Large

हरिशयनी एकादशी Harisayani Yekadasi Large

Rs 250 Rs 301

More Details
नाग पञ्चमी Nag Panchami Medium

नाग पञ्चमी Nag Panchami Medium

Rs 550 Rs 611

More Details
नाग पञ्चमी Nag Panchami Large

नाग पञ्चमी Nag Panchami Large

Rs 701 Rs 801

More Details
जनै पूर्णिमा Janai Purnima Medium

जनै पूर्णिमा Janai Purnima Medium

Rs 350 Rs 411

More Details
जनै पूर्णिमा Janai Purnima Large

जनै पूर्णिमा Janai Purnima Large

Rs 701 Rs 811

More Details
कुशे औंसी Kushe Ausi Medium

कुशे औंसी Kushe Ausi Medium

Rs 350 Rs 411

More Details
कुशे औंसी Kushe Ausi Large

कुशे औंसी Kushe Ausi Large

Rs 501 Rs 511

More Details
हरितालिका तिज Haritalika Tij Medium

हरितालिका तिज Haritalika Tij Medium

Rs 3800 Rs 4100

More Details
हरितालिका तिज Haritalika Tij Large

हरितालिका तिज Haritalika Tij Large

Rs 5000 Rs 5100

More Details
Share :